Bảng giá gói đăng ký

Chọn gói đăng ký phù hợp với doanh nghiệp của bạn
Không có thêm bất cứ chi phí nào - Huỷ đăng ký bất cứ khi nào.

FREE

Khởi nghiệp

MIỄN PHÍ
 • 1 tài khoản người dùng
 • Nền tảng Quản trị Quan hệ khách hàng
 • Nền tảng Quản trị nhân sự.
 • Nền tảng Quản trị tuyển dụng.
 • Giao việc và Giám sát nhân viên.
 • Ứng dụng Android và iOS riêng. *
 • SSL security included
 • Unlimited traffic
 • Unlimited downloads
FREE

Khởi nghiệp

499k / tháng
 • 30 tài khoản người dùng
 • Nền tảng Quản trị Quan hệ khách hàng
 • Nền tảng Quản trị nhân sự.
 • Nền tảng Quản trị tuyển dụng.
 • Giao việc và Giám sát nhân viên.
 • Ứng dụng Android và iOS riêng. *
 • SSL security included
 • Unlimited traffic
 • Unlimited downloads
SMALL

Khởi nghiệp 1

199k /tháng
Thanh toán hàng năm.
 • 5 tài khoản người dùng
 • Nền tảng Quản trị Quan hệ khách hàng
 • Nền tảng Quản trị Nhân sự
 • Nền tảng Quản trị Tuyển dụng.
 • Giao việc và Giám sát Nhân viên.
 • Ứng dụng Android và iOS riêng
 • SSL security included
 • Unlimited traffic
 • Unlimited downloads
 • Advanced add-ons
SMALL

Doanh nghiệp nhỏ

990k /tháng
Thanh toán hàng năm.
 • Không hạn chế Tài khoản người dùng
 • Nền tảng Quản trị Quan hệ khách hàng
 • Nền tảng Quản trị Nhân sự
 • Nền tảng Quản trị Tuyển dụng.
 • Giao việc và Giám sát Nhân viên.
 • Ứng dụng Android và iOS riêng
 • SSL security included
 • Unlimited traffic
 • Unlimited downloads
 • Advanced add-ons
BUSINESS

Khởi nghiệp 2

299k /tháng
Thanh toán hàng năm.
 • 10 tài khoản người dùng
 • Nền tảng Quản trị Quan hệ khách hàng
 • Nền tảng Quản trị Nhân sự
 • Nền tảng Quản trị Tuyển dụng
 • Giao việc và Giám sát nhân viên
 • Ứng dụng Android và iOS riêng
 • Unlimited traffic
 • Unlimited downloads
 • Advanced add-ons
 • White label
BUSINESS

Tuỳ chỉnh

???
Liên hệ +84.975.839.731
 • Không hạn chế tài khoản
 • Nền tảng Quản trị Quan hệ khách hàng
 • Nền tảng Quản trị Nhân sự
 • Nền tảng Quản trị Tuyển dụng
 • Giao việc và Giám sát nhân viên
 • Ứng dụng Android và iOS riêng
 • Unlimited traffic
 • Unlimited downloads
 • Advanced add-ons
 • White label

* Gói Khởi nghiệp Miễn phí sử dụng ứng dụng Quản trị Kinh doanh có sẵn từ Apple Store và CH-Play. Gói Doanh nghiệp Nhỏ và Doanh nghiệp vừa sử dụng ứng dụng riêng của Doanh nghiệp

Các gói Doanh nghiệp tuỳ chỉnh vui lòng liên hệ với AppTeng:

Vinaphone: +84.914.799.931

Mobiphone: +84.904.528.731

Viettel: +84.975.839.731

Email: app@appteng.app