1. Quản lý khách hàng
 2. Quản lý nhân sự
 3. Quản lý công việc.
 4. Quản lý công việc
 5. Quản lý hóa đơn
 6. Trò chuyện trong ứng dụng.
 7. Hẹn giờ công việc.
 8. Ghi chú cá nhân
 9. Tạo thông báo cho toàn Công ty.
 10. Tạo báo cáo
 11. Đa ngôn ngữ (Tiếng Anh – Tiếng Việt)
 12. Xuất dữ liệu sang Excel
 13. Cài đặt giao diện khác nhau cho từng phân loại người dùng.
 14. Chỉ định quyền cho người dùng.
 15. Gửi báo giá cho khách hàng.
 16. Chấp nhận thanh toán hóa đơn qua PayPal.
 17. Quản lý thanh toán.
 18. Quản lý chi phí doanh nghiệp.
 19. Tích hợp chậm
 20. Quản lý yêu cầu công việc.
 21. Quản lý nhận việc.
 22. Quản lý cấp phép phân quyền.
 23. Tạo tối đa trường tùy chỉnh.
 24. Tạo và Quản lý lịch công việc.
 25. Tạo và Quản lý nghỉ phép.
 26. Tạo và Quản lý cơ hội kinh doanh.